Manuslokkar for Replikk” #42 – Fagkritikk

Mener du noe om eget eller andre fag? Da er neste nummer av Replikk” ditt lerret å bleke. Replikk #42 har temaet FAGKRITIKK og vi inviterer alle med sterke meninger til å ta bladet fra munnen.

Det som ikke dreper deg gjør deg sterkere, sa Nietzsche. Schopenhauer sa at alle sannheter går gjennom tre faser – en hvor den er latterliggjort, en hvor den er voldsomt angrepet, og en hvor den er tatt for gitt. Disse sitatene er sjelden sannere enn når det gjelder fagkritikk. Hva skaper et fags identitet? Hva er et fags blindsoner? Hvilke usagte sannheter eller premisser burde man gå nærmere etter i sømmene? Ikke minst – hva er den heteste kontroversen i ditt fag?

Fagkritikk kan være destruktivt, det kan være konstruktivt. Det kan være skyttergravskrig eller voldsomme ego som treffes. Men fagkritikk er også et premiss for fagfeltets interne vitalitet. Uten den stopper faget opp og stivner som sement. Kritikken er også viktig for å trekke opp grenser mot andre fag og disipliner. Hva er sant og hva er egentlig bare perspektiver og meninger? Det nye skapes ofte av oppgitthet; pendelskiftinger og
paradigmeskifter skjer flere ganger opp gjennom et fags historie. Hvordan var de ulike fagene før de ble slik som idag? Hvor mye skal til for å velte et elfenbenstårn? Er fagkritikken utdøende nå som generasjon perfekt har inntatt universitetet? Har studenter egentlig tid til kritikk av eget fag i jakten på de beste resultatene? Det finnes tusen problemstillinger – og bare din er god nok!

Vi legger vekt på å gi plass til unge skribenter, men slipper også til mer erfarne forfattere. Alle innsendte tekster vil få seriøs skriftlig tilbakemelding frå redaksjonen. Tekstene som blir valgt ut til publisering vil bli grundig gått gjennom, og forfatterene vil få innspill på både form og innhold.

Replikk tar imot bidrag av alle sjangere og kategorier: fagartikler, essays, intervju, bokanmeldelser, kortprosa, poesi, illustrasjoner, fotografi med videre. Vi har likevel hovedfokus på akademiske artikler og essays fra humaniora og samfunnsvitenskapene.

FRIST FOR FØRSTEUTKAST: 15. SEPTEMBER 2015

Kontakt redaksjonen dersom du kan tenke deg å bidra: replikk@uib.no.

Retningslinjer for tekstbidrag finn du på nettsidene våre: replikk.b.uib.no

Slippfest for Replikk #41

13315501_1065424363493915_3332471666215818897_n

Vi ønsker velkommen til slipp av vårt siste nummer – Replikk #41, med tema: Mat

Sted: Nobel Bopel

Tid: Fredag 10. juni, kl 20.00

Det blir åndelig påfyll, noe godt i glasset, fruktkorglotteri og lystig lag på Bergens triveligste bydelspub.

Første gjester for kvelden er Håkon Randgaard Mikalsen, en vaskeekte dumpster diver som har tatt problematikken rundt matforbruk i egne hender. Han møter førsteamanuensis ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Thor Øivind Jensen og sosialantropologen Lena-Cecilie Linge. De vil snakke om nye bevegelser når det gjelder matforbruk, fra enkeltindividers uorganiserte mataktivisme til storstilt organisert politikk.

Senere vil Eirik Storesund fortelle det du (ikke) trenger å vite om eldgamle skandinaviske bryggeteknikker. Visste du at du kan lage alkohol med å tygge og spytte råstoff? Slike teknikker er utbredt i nesten hele verden; Europa som unntak – og Skandinavia som Europas unntak.

Hør mer – bli opplyst og forvirret – og kom på slippfest for Tidsskriftet Replikk på Nobel Bopel fredag kl. 20″

Replikk” 40: Arv – Innhald

REPLIKK40_forside_web

Innhald i Replikk” 40: om arv

Leiaren
Hjørdis Maria Longva

“Arv” og “Arve”
ifølgje ordbøkene våre

Kunsten, døden og kjærlighetens dikter
Utdrag frå boka ved samme tittel, om Olav Duun
av Grethe Fatima Syéd

Forvalteren av nasjonens hukommelse
Intervju med Aslak Sira Myhre
av Ahl Vegard Nilsen

Siste Akt
Om Between the Acts av Virginia Woolf
av Anders Ekelund

Skoleplansjer
Bildeserie basert på plansjar frå Skolemuseet i Bergen
Tekst av Baard Olav Skogran

Arv ifølgje proto-historiske (runiske) kilder
Om Tunesteinen
av Jonas Koesling

Dikt
av Nathalia Lorgen

Fortellinger fra vaksinasjonens historie
av Henrik Harthug

Dikt
Utvalg fra
Hekla Myter (2014)
av Eli Fossdal Vaage

Tynnslip
Fotoserie basert på arkeologiske funn frå Blombos-hola
av Magnus Mathisen Haaland

Trå varsomt
En essayistisk utforskning av det urbergenske verdensarvstedet Bryggen
av Thomas Cook

Digte
av Trine Søgaard

«Mysticism and Tyranny» 
Vestlig selvrepresentasjon gjennom fiktive fremstillinger av antikken.
av Are Bøe Pedersen

Å spille på arven
En spillhistorisk marathon med Spillpikene.no
av Stine Thordarson Moltubakk og Maren Agdesten

Manuslokkar for Replikk” #41 MAT

Manuslokker Replikk” 41: Mat

167183308_940de81734_o_CC_DeniseChan_Flickr

Utsnitt fra innstallasjon av Annie Wan / Hong Kong Heritage Museum. Foto: Denise Chan, Flickr (CC)

Støvet etter jubileumsfesten i 2015 har lagt seg, men Replikk” ligger ikke på latsiden av den grunn. Vi er sultne på nye utfordringer og søker næring til neste nummer.

Tema for vårnummeret Replikk” #41 er MAT.

Mange av samtidens store utfordringer, som klimaendringer og forurensning, er knyttet til mat. De fordrer at vi evaluerer temaer som kjøttkonsum, matfordeling, kasting av mat og nye former for jordbruk. Mat er også en kulturbærer. Hva som er «spiselig» varierer fra kultur til kultur. Også hva som er god mat, fin mat, og sunn mat? Hvorfor forbyr noen religioner bestemte typer mat? Matretter signaliserer identitet, enten de usentimentalt fortæres i et anonymt lokale, eller plasseres i begivenhetenes sentrum  eller på det store internettet.

Mat er et nært, livsnødvendig element, men det minner oss samtidig om død, sykdom og lidelse. Slik kan maten bli noe som må kontrolleres møysommelig. Andre ganger kontrolleres den i en streben etter uoppnåelig perfeksjon. Mat kan vekke skam, utilstrekkelighet eller angst, og det må håndteres – men hvordan?

Mat har også en klangbunn i de språklige vendingene vi bruker til å orientere oss i verden. Hva er mat «for tanker»? Hvorfor «fordøyer» vi inntrykk? Hvordan «smaker» vi på idéer?  Mat gir mening for oss, ikke bare sanselig, men også følelsesmessig, sosialt, kulturelt og ideologisk. Ta pennen fatt og send oss ditt bidrag!

Vi legger vekt på å gi plass til unge skribenter, men slipper også til mer erfarne forfattere.

Alle innsendte tekster vil få seriøs skriftlig tilbakemelding fra redaksjonen. Tekstene som blir valgt ut til publisering vil få innspill både på form og innhold fra redaksjonen.

Kontakt redaksjonene dersom du kan tenke deg å bidra. Vi ønsker alle bidrag, spørsmål og  innspill velkommen med åpne armer.

Adressen er: replikk@uib.no

FRIST FOR FØRSTE UTKAST ER: 15. FEBRUAR

Retningslinjer for tekstbidrag, kan du lese mer om på nettsidene våre, her: replikk.b.uib.no

Manuslokkar Replikk #40: ARV

Manuslokkar Replikk” #40

Replikk” er blitt vaksen. 20 år og 40 utgjevingar er noko å feire! Vi gjer det ved å sjå både bakover og framover i tid: Tema for jubileumsnummeret er ARV.

Når vi arvar tek vi med oss noko vidare. Ofte er det noko vi sett pris på. Kulturarven inneheld ikkje berre heile spekteret av kunst, arkitektur og gjenstandar som seier noko om historia vår. Også språk, tradisjonar, musikk og praktisk dugleik høyrer med til denne skatten, den immaterielle kulturarven. Det er likevel ikkje alt ein arvar som ein bør vere stolt av. Handsaminga av samane og deira måte å leve på er ei arv vi må hugse fordi ho viser fram kritikkverdige sider av framferda både til dei norske styresmaktene og folk fest.

Også økonomisk arv kan vere tviegga, anten ein arvar verdiar eller skuld. At arv sjeldan er noko ein kan fri seg frå, vitnar kroppane våre om. Forsking på genar har vist at vår eiga helse heng tett saman med det livet forforeldra våre levde. Det tyder òg at dine val vil påverke dei som kjem etter deg. Ikkje minst gjeld dette den planeten vi gjev vidare til dei komande generasjonane.

Brenn du inne med ein idé eller ein tekst som kan passe til temaet arv?
Vi legg vekt på å gje plass til unge skribentar, men slepp òg til meir erfarne forfattarar. Alle innsendte tekstar vil få seriøs skrifleg tilbakemelding frå redaksjonen. Dei tekstane som blir valde ut til publisering vil bli handsama grundig, og forfattarane vil få innspel på både form og innhald.

FRIST FOR FØRSTEUTKAST: 1. SEPTEMBER 2015

Kontakt redaksjonen dersom du kan tenke deg å bidra: replikk@uib.no.
For retningslinjer for tekstbidrag, sjå nettsidene våre: replikk.b.uib.no